Welcome back opbouwwerker & bemoeizorger

 Ik ben nu een aantal jaren actief binnen de kanteling van de zorg. Ik ben daarin steeds geïnspireerd door de praktijkverhalen van mensen die het verbinden van burgers tot hun vak hebben gemaakt: de opbouwwerkers en de bemoeizorgers. Bij een Radar conferentie in Utrecht vertelde een bemoeizorger me hoe hij binnen een flat verschillende inwoners aan de onderkant van de samenleving voorzichtig met elkaar in contact bracht zodat de één de wat voor de ander kon betekenen en andersom. Dan ging het om de was doen en even een praatje hebben. Kleine dingen, maar toch ook niet. Zo bleef het geheel in balans. Fascinerend hoe hij dat deed, door vooral niet in de klassieke hulpverleners rol te stappen en het initiatief altijd bij zijn klanten te laten. Honderd procent eigen kracht en dat deed hij al lang voordat het hip werd.
De afgelopen maanden heb ik zelf met een opbouwwerkster samengewerkt, we hebben, als onderdeel van een werkgroep, een bewonersavond over zorg en welzijn  georganiseerd. Ook van haar leer ik hoe je actieve mensen in de wijk vindt en met elkaar verbindt. En om niet teveel resultaat te verwachten. Sociaal verbanden worden langzaam maar zeker gesmeed.

De kennis en vaardigheden die wij nu zo hard nodig hebben kun je leren van opbouwwerkers en bemoeizorgers. Omarm hen en leer van ze. Het leek me dat dit soort professionals in de jaren '80 wegbezuinigd waren maar nu zijn ze terug van weggeweest. Welcome back.